JavaScript is not enabled in your browser.

Werkwijze

Van nulmeting tot nazorg bij cv-onderhoud

Elke klus is anders en toch hebben wij in de meeste situaties een vaste werkwijze. Deze kenmerkt zich door een deskundige intake, een vakbekwame uitvoering en een zorgvuldige oplevering. Meestal komt een van onze specialisten langs voor een nulmeting op basis waarvan een plan van aanpak opstellen. Bent u het eens met ons voorstel, dan kan ons aanpak in werking treden. Om duidelijk te maken hoe wij werken, bekijk hieronder ons stappenplan voor cv-onderhoud.

Stappenplan

1

Inventarisatie

Om te beginnen luistert onze specialist naar uw klacht of wens en noteert de problemen die u ervaart met uw cv-ketel.

2

Controle

Daarna volgt de visuele controle van uw cv-ketel, de opstellingsruimte, de gasaansluiting en de luchttoevoer. We zoeken naar gebreken of onvolkomenheden en beoordelen deze conform de veiligheidsnormen en -voorschriften.

3

Voorlichting

Wanneer onze specialist eventuele gebreken constateert, bespreekt hij deze met u. Hij of zij geeft u een uitleg waarom deze gebreken (ernstige) veiligheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen en hoe we die kunnen oplossen. Met het aandragen van de oplossing en een begroting van de kosten is de keuze vervolgens aan u om opdracht te geven.

4

Eenmalige onderheidsbeurt

Tijdens een eenmalige onderhoudsbeurt reinigen we de installatie, meestal de cv-ketel, en controleren we de afstellingen volgens de fabrieksinstellingen. Zo nodig passen we deze aan tot alles weer juist staat. Ook controleert onze monteur de appendages in en om een toestel en ontluchten en vullen we de installatie, indien nodig, tot het juiste drukniveau.

5

Reparatie en vervanging

Zodra blijkt dat we bepaalde onderdelen moeten repareren of vervangen, zal de monteur hierover uitleg geven. We nemen dan ook de bijkomende kosten hiervan met u door. Vervolgens zullen we de reparaties zo mogelijk direct uitvoeren.

6

Toetsing

Na onderhoud, reparatie of vervanging zal de monteur om de werking te toetsen diverse metingen uitvoeren. Hiervan stelt hij een keuringsrapport op.

7

Keuringsrapport

Na afloop nemen we het keuringsrapport en de uitgevoerde werkzaamheden met u door. Onze monteur kan direct uw vragen beantwoorden en u van advies voorzien.

8

Advies

Onze monteur zal, als hij gevaarlijke situaties ziet, gevraagd en ongevraagd advies geven. Dat kan zijn om bijvoorbeeld koolmonoxidevergiftiging te voorkomen maar ook in de vorm van tips om uw comfort te vergroten. U kunt vervolgens zelf kiezen om die adviezen uit te voeren. Bijvoorbeeld door uw woning uit te rusten met een gecertificeerde koolmonoxidemelder of door de verwarmingsinstallatie opnieuw te laten inregelen voor een gelijkmatige verwarming.

Inspiratie opdoen? Neem een kijkje bij onze gerealiseerde projecten!